Dvojka
Fuchs2

Fuchs2

Funkcionalistická budova u paty pražské magistrály. Pod minimalistickým pláštěm stopy radikálních úprav interiéru z dob socialismu i divoký pohyb porevoluční transformace, kdy fungovala jako diskotéka. Dokonalý architektonický otisk společenského vývoje uplynulého století. Devastace nevyhnutelně následující uzavření z důvodů havarijního stavu. V roce 2018 se objekt vrací do hry coby centrum spolupráce subjektů, propojených podobným pohledem na možnosti renesance veřejného prostoru. Containall, Přístav 18600 a Bike Jesus. Ve spolupráci s MHMP probíhá základní sanace a v zimě 2019 je klub otevřen hudebnímu publiku. Mezinárodně relevantní dramaturgie, elektronická scéna, aktuální hip hop a alternativní živá scéna, zkušebny, dílny a workshopy. V roce 2021 start uměleckého komunitního centra pro teenagery, ohrožené sociálním vyloučením.

Fuchs2

Ostrov Štvanice 1125

170 00 Praha 7

Fuchs2
Šachta